Vanaf 25 mei 2018 is elke ondernemer verplicht te laten zien wat hij/zij met je persoonsgegevens doet.

Om die redenen volgen hier de ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVACY en TARIEVEN.

 

OPDRACHTGEVER:                              PERONNIEK

                          praktijk voor kunstzinnige therapie en individuele begeleiding

 

THERAPEUT:                                      Lily Visser

                                     AGB- code:   900007669/90028748

                                     NVKT-lidnr.  3363 aangesloten bij de FVB/NVBT NVV-AG 111351

                                                        Bohemenstraat 18

                                                        1827 EH ALKMAAR

                                                        072 5641034

                                                        www.lilyvisserkunstzinnigetherapie.nl

                                                        lilyvisser@icloud.com

                                                        NL19INGB0003701780

                                                        KvK 37151740

Als lid van de NVKToag (1) en haar overkoepelende orgaan NVAZ(2) wordt kunstzinnige therapie hierdoor gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vallende onder de noemer alternatieve geneeswijzen.

 

OPDRACHTGEVER:(cliënt)

Cliënt (of de ouder/ verzorgers) geeft alle informatie die nodig is om tot de juiste therapie te kunnen komen.

 

PRIVACY:

Betrouwbaarheid staat, in mijn praktijk Peronniek, hoog in het vaandel. Er wordt gestreefd naar juiste en volledige informatie.

Als therapeut ga ik ook mijn eigen leer- en ontwikkelingsprocessen aan. Informatie is daarom tijdgebonden en niet altijd binnen vaststaande tijden/data te geven. Mijn integriteit is voor mij van grote waarde en ik zal te allen tijden een zo helder en  eerlijk mogelijk beeld geven.

Naast dit alles is er sprake van geheimhoudingsplicht.

 

Privacy gevoelige gegevens worden verzameld voor de activiteiten binnen mijn praktijkvoering.

De volgende gegevens worden verzameld: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboorte datum, verzekerings gegevens, BSN nummer en inschrijvingsdatum, data van sessies. Foto materiaal.

Deze gegevens worden onder geen beding gedeeld met derden. Foto's op de website worden alleen geplaatst met toestemming van betrokkene.

 

In het kader van registratie bij de NVKT is er op regelmatige basis intervisie. Dit overleg vind plaats tussen verschillende professionals. 

Hier worden o.a. casussen besproken in anonimiteit, maar altijd met kwaliteit als gewin voor de therapeut en voor de cliënt.

In geval van electronisch contact wordt er verwacht dat uw apparaten niet door derden kunnen worden gebruikt.

 

____________________________________

1 Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag

2 Nederlandse Vereniging voor Alternatieve Zorgaanbieders